Sản phẩm

NG Engineering Co. Ltd > Sản phẩm
ỐNG GANG DẺO/DUCTILE IRON PIPES

Nhà sản xuất: JINDAL SAW - ẤN ĐỘ/ UAE

ĐỒNG HỒ NƯỚC / WATER METER

Nhà sản xuất : BAYLAN – THỔ NHĨ KỲ

MÁY BƠM NƯỚC / WATER PUMPS

Nhà sản xuất:
CAPRARI - Ý
BOMBAS IDEA - Tây Ban Nha
Regent Pumps - Úc

ĐAI KHỞI THUỶ TÍCH VAN VÀ PHỤ KIỆN SADDLE, PIPES & FITTINGS

Nhà sản xuất:
TABUCHI – NHẬT BẢN/ Sản xuất tại Việt Nam

VAN / VALVES

Nhà sản xuất:
BELVEN - BỈ