Kinh nghiệm

NG Engineering Co. Ltd > Kinh nghiệm

CÔNG TY CP B.O.O NƯỚC THỦ ĐỨC

Ngày 5 tháng 9 năm 2012

*Nhà đầu tư: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH MTV
*Sản phẩm: Các loại van bướm OKM
*Công suất: 300,000 m3/ngày

NHÀ MÁY NƯỚC KÊNH ĐÔNG

*Nhà đầu tư: WASS
*Sản phẩm: Biến tần Parker
*Công suất: 200,000 m3/day

NHÀ MÁY NƯỚC DĨ AN

*Nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
*Sản phẩm: Van bướm OKM
*Công suất: 17,800 m3/ngày

NHÀ MÁY NƯỚC CHÂU ĐỐC

Ngày 22 tháng 4 năm 2013

*Nhà đầu tư: CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
*Sản phẩm: Bơm trục đứng - Regent | Bơm Ly Tâm Trục Ngang | Van Bướm - OKM | Van Cổng | Biến Tần - Parker
*Công suất 20,000 m3/ngày

NHÀ MÁY NƯỚC THIỆN TÂN

Ngày 15 tháng 3 năm 2013

*Nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
*Sản phẩm: Bơm Tua-bin Trục Đứng - Caprari
*Công suất: 100,000 m3/ngày

NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN SESAN

*Nhà đầu tư: NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN SESAN
*Sản phẩm: Bơm Tua-bin Trục Đứng
*Công suất:

NHÀ MÁY NƯỚC PHÚ TÀI

*Nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
*Sản phẩm: Van Bướm OKM
*Công suất: m3/ngày

NHÀ MÁY NƯỚC NÚI CẤM

*Nhà đầu tư: CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
*Sản phẩm: Bơm Ly Tâm Trục Ngang
Bơm chìm (Bơm Booster)
*Công suất: 1,000 m3/ngày

NHÀ MÁY NƯỚC MADAGUI - LÂM ĐỒNG

*Nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
*Sản phẩm: Bơm Chìm - Caprari
*Công suất: m3/ngày

NHÀ MÁY NƯỚC DIÊU TRÌ - BINH ĐỊNH

*Nhà đầu tư:
*Sản phẩm: Đồng Hồ Nước - Baylan
Bơm - Caprari
Van Bướm - OKM
Công suất:

NHÀ MÁY CẤP NƯỚC KHU CÔNG NGHIỆP AN LỘC - SÓC TRĂNG

*Nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
*Sản phẩm:
*Công suất:

NHÀ MÁY NƯỚC LÂM HÀ - LÂM ĐỒNG

*Nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
*Sản phẩm: Bơm Chìm - Caprari
*Công suất: m3/ngày